czwartek, 27 grudnia 2012


To wam oznajmiamy, co było od początku,
 cośmy usłyszeli o Słowie życia,
 co ujrzeliśmy własnymi oczami,
 na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce
 - bo życie objawiło się.

1 J 1, 1-2 Okołoświątecznie i noworocznie
życzę Wam moi Mili,
 abyście każdego dnia doświadczali dobra i piękna w swoim życiu. 
Nie trzeba daleko szukać,
ale o tym na pewno wiecie. 

Serdeczności
Cardoso

sobota, 22 grudnia 2012

piątek, 21 grudnia 2012


Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.

Ps 33, 20-21

czwartek, 20 grudnia 2012

środa, 19 grudnia 2012


Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem.
A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. 
Łk 1, 19

poniedziałek, 17 grudnia 2012


Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham był ojcem Izaaka;
Izaak ojcem Jakuba;
Jakub ojcem Judy i jego braci;
Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar.
Fares był ojcem Ezrona;
 Ezron ojcem Arama;
 Aram ojcem Aminadaba;
 Aminadab ojcem Naassona;
 Naasson ojcem Salmona;
 Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab.
 Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut.
 Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.
[...]
Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Mt 1, 1-6, 16

niedziela, 16 grudnia 2012

piątek, 14 grudnia 2012O gdybyś zważał na me przykazania,
 stałby się twój pokój jak rzeka,
 a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.
Iz 48, 18

Ps Jako że blogger odmówił współpracy i nie opublikował dwóch ostatnich adwentowych obrazów o czasie, robię to dziś, po powrocie do rzeczywistości. Późno, ale skoro już są, niech będą...

czwartek, 13 grudnia 2012


Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę,
 niech jak deszcz spłynie z obłoków, 
niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.
Iz 45, 8

środa, 12 grudnia 2012Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? 
Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. 
On się nie męczy ani nie nuży,
 Jego mądrość jest niezgłębiona. 
On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego.
Iz 40, 28-29

wtorek, 11 grudnia 2012


Jak wam się zdaje?
 Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich:
 czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach
 i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała?
Mt 18, 12-13

poniedziałek, 10 grudnia 2012


Spotkają się ze sobą łaska i wierność,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Ps 85, 11-12

niedziela, 9 grudnia 2012


Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały
Ba 5,1

sobota, 8 grudnia 2012

środa, 5 grudnia 2012

w owym dniu

Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, 
i całun, który okrywał wszystkie narody; 
raz na zawsze zniszczy śmierć.
Iz 25, 7-8

wtorek, 4 grudnia 2012

poniedziałek, 3 grudnia 2012

niedziela, 2 grudnia 2012

kierunek


 A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: [...]  stawajcie się coraz doskonalszymi! 
1 Tes 4, 1
Posted by Picasa